PetPetin jäsenmaksu maksetaan kerran vuodessa ja on voimassa kalenterivuoden eli tammikuusta joulukuuhun.

Jäsenmaksut vuonna 2024: yksilömaksu 15 €, perhemaksu 30 €, kannatusjäsenmaksu 50 €.

Maksun suorittamiseen on kaksi vaihtoehtoa:

1. Suomisport-tilin avulla

Liity tästä seuran yksilöjäseneksi Suomisport-palvelussa. Seuraavassa vaiheessa voit valita haetko jäsenyyttä itsellesi vai huollettavallesi. Saat jäsenmaksun maksettavaksi palvelun kautta.

Jos maksat perhejäsenmaksun, liity tästä perhejäseneksi Suomisport-palvelussa. Käytä tätä linkkiä vain sen perheenjäsenen kohdalla, joka maksaa jäsenmaksun palvelun kautta.

2. Suoraan seuran tilille

Suorita maksu PetPetin tilille (FI24 5339 0820 0362 19). Kirjoita viitteeksi yksilömaksussa jäsenen nimi, perhemaksussa kaikkien nimet ja alle 18-vuotiaiden syntymävuodet, kannatusjäsenmaksussa nimesi tai yrityksesi nimi.

Jokainen toimintaan osallistuva harrastaja ja toimihenkilö on velvollinen maksamaan seuran jäsenmaksun. Jäsenmaksun lisäksi joukkueilla tai jaostoilla voi olla erilliset kausimaksut. Seuran jäsenmaksu oikeuttaa pelaajan ja toimihenkilön edustamaan ja käyttämään seuran palveluja. Jäsenmaksuilla tuetaan eri lajien omaa toimintaa seuran palveluilla, joita ovat mm. työntekijöiden työpanos toiminnan organisoimiseen ja kehittämiseen, ohjaajien koulutus, erilaiset seuratapahtumat, viestintä ja markkinointi sekä toimisto- ja taloushallinto.